Zásady používania súborov cookies

Článok I

POUŽÍVANIE COOKIES

1. Webové stránky https://zasoby.maler.sk (ďalej len „tieto webové stránky“ alebo „stránky“ v príslušnom gramatickom tvare) je spravovaná fyzickou osobou.

2. Tieto webové stránky používajú súbory cookies, ktoré ich návštevníka (ďalej len „vy“ v príslušnom gramatickom tvare) odlišujú od ostatných používateľov. To nám umožňuje vylepšovanie našich stránok a poskytovanie lepšieho zážitku a/alebo vyššieho komfortu pri ich prehliadaní jednotlivými návštevníkmi.

3. Tieto zásady používania súborov cookies popisujú:

 • spracovanie údajov zhromaždených s využitím súborov cookies a podobných technológií a
 • účely, na ktoré tieto súbory cookies používame.
 • 4. Ďalšie dôležité informácie o tom, akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje získané prostredníctvom týchto webových stránok nájdete v časti označovanej ako „Všeobecné podmienky užívania služieb“.

  Článok II

  ČO SÚ SÚBORY COOKIES

  1. Súbory cookies sú malé textové súbory umiestnené v prehliadači alebo v hardvéri zariadenia obsahujúce určité množstvo informácií umožňujúcich webovej stránke rozpoznať vás ako používateľa. Pojem „Súbory cookies“ alebo skrátene len „cookies“ používame v tomto dokumente aj na iné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr. pixely, majáky, atď). Na základe týchto súborov vás webová stránka môže rozpoznať:

 • pomocou tzv. „relačného cookies“ – počas vašej návštevy webu
 • pomocou tzv. „trvalé cookies“ – pre opakované návštevy webu
 • 2. Tzv. „naše cookies“ sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku spravovanou fyzickou osobou.

  3. Tzv. „cookies tretích strán“ sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do vášho zariadenia inou spoločnosťou či subjektom pri použití našich webových stránok. Súbory cookies tretích strán môže do vášho zariadenia umiestňovať niekto, kto nám poskytuje určitú službu (napríklad TOPlist.SK na účely zisťovania návštevnosti webových stránok).

  4. Tretie strany nemajú prístup k dátam v našich súboroch cookies a takisto ani my nemôžeme získať prístup k súborom cookies tretích strán.

  Článok III

  ÚČELY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

  1. Súbory cookies používame na nasledujúce účely:

  1. Nevyhnutné súbory cookies – Súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky nemohli fungovať správne, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok v zmysle našich všeobených podmienok užívania služieb. Tieto súbory cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné súbory cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo správne zobrazenie a fungovanie webovej stránky.
  1. Funkčné súbory cookies – Tieto súbory cookies slúžia na to, aby sme vás spoznali pri opätovnom návrate na naše webové stránky. Funkčné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webových stránok.
  1. Analytické súbory cookies – Takéto súbory cookies nám umožňujú vykonávať rôzne štatistické analýzy našich webových stránok. Takéto typy súborov cookies sa používajú v anonymizovanej podobe, čo znamená, že vás nemôžu identifikovať. Používanie týchto cookies môžete vo svojom webovom prehliadači vypnúť.
  1. Výkonnostné súbory cookies – Tieto súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť našich webových stránok, napríklad tým, že zaisťujú, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú.

  2. Súbory cookies na marketingové účely momentálne nevyužívame.

  3. Tieto súbory cookies môžu byť nastavené prostredníctvom týchto webových stránok a môžu byť použité na profilovanie vašich záujmov a na zobrazenie relevantného obsahu. Všetky tieto dáta nie sú nami poskytované tretím stranám ani osobám.

  4. Tieto základné zásady používania súborov cookies vám dávajú informácie o konkrétnych cookies používaných na týchto webových stránkach.

  Článok IV

  NASTAVENIE COOKIES

  1. Pri prvej návšteve našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú iba absolútne nevyhnutné súbory cookies. Pokiaľ neprijmete/nepovolíte všetky súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení. Podrobnosti o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, nájdete v článku VI Kontrola a odstraňovanie súborov cookies.

  2. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre to, aby naše webové stránky fungovali. Napríklad keď prvýkrát navštívite naše webové stránky, objaví sa vám vyskakovacie okno so správou upozorňujúcou na naše používanie súborov cookies.

  3. Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne súhlasíte s našimi zásadami používania súborov cookies spôsobom opísaným v týchto základných zásadách používania cookies. Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré používame, uvádzame, že tieto vo vašom zariadení nebudú nastavené, pokiaľ nedáte súhlas s ich použitím.

  4. V prípade, ak poskytnete svoj súhlas s používaním súborov cookies, zároveň poskytnete nám aj príslušným tretím stranám súhlas, aby predmetné cookies používali vaše osobné údaje takým spôsobom, ako je uvedené v našich zásadách používania súborov cookies, a my nastavíme alebo prečítame iba relevantné súbory cookies.

  5. Aby ste vypli príslušné súbory cookies, ktoré sa používajú na základe vašeho súhlasu, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookies. Uskutočňuje sa to pomocou tlačidla umiesteného na konci týchto webových stránok. Dovoľujeme si vás upozorniť, že súbory cookies môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, čo sa rozhodnete ich nepoužívať. Ďalšie informácie o tom, ako tieto súbory odstrániť z vášho zariadenia, nájdete v pomocníkovi/nápovede vášho internetového prehliadača.

  6. S odvolaním vášho súhlasu s používaním voliteľných súborov cookies je spojené aj odvolanie súhlasu na použitie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pomocou týchto súborov cookies. Ďalšie podrobnosti nájdete v našich všeobecných podmienkach užívania služieb.

  Článok V

  NAKLADANIE S INFORMÁCIAMI

  1. V tejto časti zásad používania súborov cookies uvádzame, ako používame vaše osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies používaných na našich webových stránkach, na základe akých právnych dôvodov a na aké účely.

  2. Pre prípad zmluvného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje používať na plnenie našich zmluvných povinností v zmysle našich všeobecných podmienok užívania služieb.

  3. Pre prípad zákonného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje používať na plnenie našich zákonných povinností, a to najmä v prípadoch, keď od nás zákon vyžaduje rozpoznať predvoľby súborov cookies (napríklad zistiť, keď ste vo vašom prehliadači vypli všetky súbory cookies).

  4. Pre prípad oprávneného záujmu pre nevyhnutné súbory cookies, môžeme v rámci nášho oprávneného záujmu používať vaše osobné údaje na prevádzkovanie webových stránok v prípadoch, keď neexistuje zákonný dôvod pre ich spracovanie – viď vyššie.

  5. Pre prípad, že ste nám poskytli svoj súhlas s výkonnostnými súbormi cookies alebo s funkčnými súbormi cookies, môžeme vaše osobné údaje použiť a spracovať na:

  1. náhľad a analýzu vykonanú za účelom informovania návštevníkov našich webových stránok a na zlepšenie/zvýšenie návštevnosti našich webových stránok;
  1. identifikáciu a zaznamenanie, kedy ste otvorili webové stránky;
  1. zaznamenanie, kedy sa zapojili do elektronickej komunikácie;
  1. hodnotenie a zlepšovanie našich služieb tak, aby vaša návšteva a používanie webovej stránky boli užitočnejšie;
  1. zhodnotenie použitia webu, aby sme vám mohli poskytnúť rozšírené služby;
  1. kontrolu kvality, výkonu webových stránok a správu systému;
  1. účely zabezpečenia, ako je napríklad prevencia alebo odhalenie podvodnej činnosti,
  1. ďalšie účely zvýšenia zabezpečenia a prevencie voči zneužívaniu jednotlivých funkcií našich webových stránok.

  Článok VI

  KONTROLA A ODSTRAŇOVANIE SÚBOROV COOKIES

  Článok VII

  HLAVNÉ SÚBORY COOKIES A SÚBORY COOKIES TRETÍCH STRÁN

  Článok VIII

  SLEDOVANIE EMAILOV

  1. Niektoré nami zasielané e-maily, môžu obsahovať tzv. pixelový štítok, webový maják, priehľadný obrázok alebo sledované odkazy, ktoré nám umožňujú zistiť, kedy ste otvorili e-mail, a overiť, ktoré odkazy uvedené v e-maile ste navštívili. Vďaka týmto informáciám vieme zistiť, ktoré časti našich e-mailov sú najviac zaujímavé.

  2. Odstránením e-mailu môžete odstrániť aj pixelový štítok. V prípade, ak si neprajete stiahnuť pixel do svojho počítača alebo iného zariadenia, môžete to zaistiť neotváraním/nenačítaním obrázkov v e-maile.

  3. Pre odhlásenie z nášho mailing listu môžete použiť našu kontaktnú emailovú adresu uvedenú vo všeobecných podmienkach užívania služieb.

  Článok IX

  ZMENY A KONTAKT

  1. Kedykoľvek môže dôjsť k zmene týchto základných zásad používania súborov cookies z našej strany, a to zaslaním e-mailu s pozmenenými ustanoveniami a/alebo ich zverejnením na našich webových stránkach.

  2. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť od dátumu odoslania e-mailu podľa predchádzajúceho bodu alebo od dátumu zverejnenia upravených ustanovení na webových stránkach, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

  3. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o súboroch cookies alebo o spracovaní vašich osobných údajov, kontaktujte nás za pomoci kontaktných údajov uvedených v našich všeobecných podmienkach užívania služieb.